A A A
Vær fra yr.no
Regn

Årsmelding/Årsberetning

Hvert år utarbeides det en årsmelding for kommunen. Årsmeldingen skal behandles / godkjennes av kommunestyret.

Årsmeldingen vurderer kommuneområdenes og virksomhetenes resultater sett i forhold til fjorårets vedtatte handlings- og økonomiplan og budsjett.

Arbeidet med årsmeldingen avsluttes i mars og blir deretter behandlet av kommunestyret.

Årsberetning 2015.pdf